FÖREBYGGANDE TANDVÅRD


Tandhygienisten är en viktig länk när det gäller att främja munhälsa, att förebygga sjukdom i munhålan samt att förhindra fortsatt sjukdomsutveckling.

En välskött mun är den bästa försäkringen mot hål i tänderna och tandlossning. Som tandhygienister är vi specialutbildade i munnens friskvård.

Vad gör en tandhygienist?
Som legitimerade tandhygienister arbetar vi med följande:
Undersökning av karies och tandköttsinflammation/tandlossning, saliv- och bakterieprovtagning, röntgenbildstagning och allmänna uppgifter om patientens hälsa. Vid behov gör vi även kostutredning. Om slemhinnor och bettförhållanden avviker frän det normala, rapporteras det till tandläkaren.

Vi ger individuell information och instruktioner om hur man på bästa sätt kan behålla en god munhälsa. Detta innebär bl.a. instruktion i munhygieniska hjälpmedel och metoder. Du kan också passa på vid ditt besök att köpa olika munvårdsprodukter.

Vi tar bort tandsten och missfärgningar, putsar och polerar tänder och fyllningar samt behandlar känsliga tandhalsar, gör olika fluorbehandlingar och lokal behandling med bakteriedödande medel. Hos oss kan du få smärtlindring genom lokalbedövning om du önskar.

Är du intresserad av estetik tandvård kan vi även bleka dina tänder. Läs mer om detta under rubriken Tandblekning.

Målet för all tandvård är en god munhälsa. Tandvården i vårt samhälle är av högsta kvalitet, inte minst därför att stor vikt läggs vid förebyggande åtgärder. Tandhygienisten spelar en viktig roll i detta sammanhang. Att arbeta som tandhygienist är att arbeta förebyggande och vårdande med människor i alla åldrar.

Genom regelbundna munhälsokontroller hos oss får du tips och råd om hur du ska behålla en god munhälsa. Vi stöder dig i din egenvård.

Några tips för bättre munhälsa:

* Använd mjuk och tät tandborste. Borsta noggrant vid tandköttskanten morgon och kväll.

* Använd mellanrumsborstar, tandstickor eller tandtråd regelbundet så att du håller rent även mellan tänderna.

* Besök regelbundet tandläkare och tandhygienist.

* Rökning och tandlossning har ett samband, om du röker uppmuntrar vi dig därför gärna att du slutar röka.